18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Δελτία Τύπου | 12 Νοεμβρίου 2020
Κατασκευή λιμενικών τεχνικών έργων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας

Κρανίδι, 12.11.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η εκτέλεση λιμενικών έργων, εν μέσω πανδημίας και παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.

Συγκεκριμένα στις 11/11/2020, ξεκίνησε η εκτέλεση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας δύο τεχνικών λιμενικών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

Το 1ο έργο είναι η «Επισκευή χώρων στάθμευσης Χ.Ζ. Λιμένα Πορτοχελίου», προϋπολογισμού δαπάνης 54.352,62€ και η σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας υπεγράφη στις 14/08/2020.

Το 2ο έργο είναι η «Ασφαλτόστρωση ανατολικής παραλιακής οδού Χ.Ζ. Λιμένα Πορτοχελίου», προϋπολογισμού δαπάνης 47.099,74€ και η σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας υπεγράφη στις 7/10/2020.

Για την διασφάλιση, κατασκευή και ολοκλήρωση των εν λόγω έργων, έγιναν τεράστιες προσπάθειες από την υπηρεσία μας, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα όποια προβλήματα προέκυπταν από τις υποβληθείσες ενστάσεις και από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το τεχνικό έργο «Ασφαλτόστρωση δυτικής παραλιακής οδού Χ.Ζ. Λιμένα Πορτοχελίου», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης και θα κατασκευαστεί το 2021.

Η προσπάθεια κατασκευής λιμενικών τεχνικών έργων από το Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, συνεχίζεται για το 2021 με το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού στα Μανδράκια Ερμιόνης», το οποίο βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης, όπως και με άλλα έργα για τα οποία θα ενημερώσουμε έγκυρα και υπεύθυνα για την πορεία εκτέλεσής τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας

Φλωρής Μανώλης