08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νέα & Ανακοινώσεις | 11 Νοεμβρίου 2022
Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ