23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 24 Φεβρουαρίου 2022
Κύριε Τόκα σου δίνεται η ευκαιρία να επανορθώσεις τασσόμενος υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

Κρανίδι, 24.02.2022

Ανακοίνωση

Κύριε Τόκα, με την συνολική στάση σου στο ζήτημα του αναπτυξιακού έργου της αντικατάστασης των 5.744 παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, έχεις εκτεθεί ανεπανόρθωτα στους Δημότες, από την πρώτη στιγμή που αυτό τέθηκε πριν περίπου ενάμιση χρόνο, μέχρι και σήμερα.

Καταρχήν από τις τελευταίες αναρτήσεις σου στο διαδίκτυο, είναι φανερό ότι αγνοείς την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και επίσης δεν έχεις αντιληφθεί τι ακριβώς ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας στις 4/02/2022 με την υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασή της “ενέκρινε την μελέτη Τ.Ε. 001/04/014/2022 για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Ερμιονίδας και διαπίστωσε την ανάγκη χρηματοδότησης με δανεισμό με για την εκτέλεση του εν λόγω έργου”.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήρθε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/02/2022.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής πέρασε με άνετη πλειοψηφία 15 ψήφων υπέρ, 11 κατά και ενός απόντα, και υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπ’ αριθ. 23/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση της μελέτης Τ.Ε. 001/04/014/2022 για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Ερμιονίδας και την διαπίστωση της ανάγκης χρηματοδότησης με δανεισμό για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Το βήμα αυτό ενώ απαιτεί την απλή πλειοψηφία των παρόντων του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τους 14 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, πήρε 15 θετικές ψήφους, δηλαδή και μια επιπλέον.

Εδώ έχουμε μόνο ένα μέρος, δηλαδή τον Δήμο Ερμιονίδας ο οποίος αποφασίζει την αναγκαιότητα του έργου και την χρηματοδότησή του μέσω δανεισμού.

Δεν υπάρχουν δύο μέρη για να “συν – ομολογήσουν” κάτι.

Άμεσα προχωράμε στο επόμενο βήμα, όπου εγώ θα ζητήσω προσφορές για την χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με την μελέτη, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν παραρτήματα στον Δήμο Ερμιονίδας και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από την αποστολή των προσφορών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε επόμενη συνεδρίαση της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. ιβ του Ν. 3852/10, θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της πιο συμφέρουσας προσφοράς και των όρων της καθώς και τη συνομολόγηση δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Και αυτό διότι σαφέστατα το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στην παράγραφο ιβ, ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή “Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο“.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποδεχτεί και να εγκρίνει την πιο συμφέρουσα προσφορά και των όρων της, καθώς και τη συνομολόγηση δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Το βήμα αυτό απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τους 18 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους.

Και αυτό διότι το άρθρο 176 του Ν. 3463/2006  παρ. 4 αναφέρει πως: “για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του“.

Σε αυτό το βήμα έχουμε δύο μέρη, από τη μία τον Δήμο Ερμιονίδας και από την άλλη το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την πιο συμφέρουσα προσφορά, τα οποία “συν – ομολογούν” την λήψη ενός δανείου.

Όταν λοιπόν φθάσουμε σε αυτό το βήμα, ελπίζω από τα επιχειρήματά μου και από το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται αυτή την περίοδο, να έχεις πειστεί εσύ αλλά και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας μαγνητικής επαγωγής, μέσω δανεισμού από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως ακριβώς έχει γίνει εδώ και χρόνια σε πάνω από 70 Δήμους της Ελλάδας, με σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις στους περισσότερους.

Άρα η πρότασή σου για την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος αλλαγής φωτιστικών μικρότερης κλίμακας, π.χ. σε ένα χωριό του Δήμου, αντί για την αλλαγή όλων των φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας, διότι αυτό δήθεν θα μας έδινε ένα παράδειγμα για τη σχέση κόστους – οφέλους δεν ευσταθεί, εφόσον το έργο που προτείνει η Δημοτική Αρχή έχει ήδη εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία και απτά πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε πολλούς Δήμους της χώρας.

Πέρα από αυτά τα οφέλη, είναι ένα έργο που αφορά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των Δημοτών και των επισκεπτών μιας κατ’ εξοχήν τουριστικής περιοχής και αποτελεί για μας απόλυτη προτεραιότητα.

Η Δημοτική Αρχή έχει αξιολογήσει τις ανάγκες του Δήμου μας, έχει προτεραιοποιήσει τα αναπτυξιακά έργα που πρέπει να γίνουν και προχωράει σε ταυτόχρονες δράσεις για την υλοποίησή τους.

  • Μέσα στο 2022 θα εκτελεστούν σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας έργα οδοποιίας ύψους 1.500.000,00€.
  • Δημοπρατήθηκε η δευτεροβάθμια αναβάθμιση του Βιολογικού Κρανιδίου ύψους 500.000,00€ και έγινε πρόταση χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας αναβάθμισής του ύψους 3.250.000,00€, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, από όπου αναμένουμε την έγκρισή της.
  • Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας βρίσκεται στην διαδικασία δημοπράτησης.
  • Η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Κρανιδίου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναμένεται η δημοπράτησή του.
  • Ξεκίνησε η κατασκευή του κόμβου Κρανιδίου – Πορτοχελίου, ενώ εκτελείται και ολοκληρώνεται από τον εργολάβο το έργο της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων.
  • Αυτή την στιγμή υλοποιούνται ταυτόχρονα έργα αναπλάσεων στις περισσότερες Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας.
  • Πήρε άδεια λειτουργίας, κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το 2020 ο Δημοτικός ΣΜΑ Ερμιονίδας και επιλύθηκε έτσι το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
  • Και άλλα πολλά έργα που εκτελούνται ή είναι ώριμα για δημοπράτηση.

Χαιρετίζω την αλλαγή στάσης σου στο έργο της αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού, διότι εδώ και ενάμιση χρόνο επικαλούμενος φαιδρά επιχειρήματα ήσουν αντίθετος στο έργο, ενώ την τελευταία εβδομάδα δηλώνεις ότι είσαι θετικός.

Βέβαια από τον Μάρτιο του 2021 σε είχα ενημερώσει προσωπικά για το θέμα και σου είχα αναλύσει διεξοδικά την μελέτη και τη διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Επίσης στις 7 Απριλίου του 2021 εξεδόθη ανακοίνωση – δελτίο τύπου από τον Δήμο Ερμιονίδας, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς οι Δημότες της Ερμιονίδας.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για το έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο από ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π., ο οποίος απάντησε σε κάθε ερώτηση που του έγινε και έλυσε όλες τις απορίες των Δημοτικών Συμβούλων.

Άρα ο ισχυρισμός σου ότι εγώ δεν είχα ποτέ επικοινωνία και συνεννόηση για το θέμα με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί.

Απλά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εδώ και ενάμιση χρόνο αντιδρούσαν με σφοδρότητα στο έργο και δεν έφεραν ποτέ μια αντιπρόταση για την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού. Μια ποιο συμφέρουσα εναλλακτική λύση, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον Δήμο μας.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στην 18η Φεβρουαρίου 2022, την ημέρα που θα συζητείτο το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης άλλαξε άρδην στάση για την αναγκαιότητα του έργου.

Και μας κατέθεσαν ο κ. Λάμπρου Τάσος και η κ. Στρίγκου – Φωστίνη Άννα προτάσεις υλοποίησης του έργου αλλά με άλλο τρόπο, μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιώτη) και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Διαπιστώνω κ. Τόκα ότι ενστερνίζεσαι χωρίς πολλή σκέψη και έλεγχο την μελέτη πυροτέχνημα που μας παρουσίασε ο κ. Λάμπρου, η οποία δεν ήταν καν μελέτη, δεν εκπονήθηκε από κάποιο μελετητικό γραφείο, αλλά ήταν προσφορά από μια ιδιωτική εταιρεία που υλοποιεί ανάλογα έργα μέσω ΣΕΑ.

Η εταιρεία αυτή, προκειμένου να παρουσιάσει μια πιο συμφέρουσα προσφορά από αυτή της Δημοτικής Αρχής, στηρίχθηκε καταφανέστατα σε ψευδή στοιχεία και παραποίησε τα υπάρχοντα.

Με επιχειρήματα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποδόμησα την συγκεκριμένη πρόταση και  απέδειξα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ακριβότερη τουλάχιστον κατά 320.000,00€ από εκείνη που υπερψηφίστηκε και δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν άλλο Δήμο της Ελλάδας από την εν λόγω εταιρεία.

Στο πελατολόγιό της αναφέρει μόνο τους Δήμους Άστρους και Αμφιλοχίας, με τους οποίους επικοινώνησα και μου είπαν ότι δεν έχουν υλοποιήσει κανένα έργο με αυτή την εταιρεία και ούτε την γνωρίζουν.

Επίσης ανέλυσα με κάθε λεπτομέρεια τα μεγάλα μειονεκτήματα των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), εξαιτίας των οποίων ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα τις έχουν επιλέξει και έχουν μετανιώσει γι’ αυτή τους την επιλογή.

Όλα τα παραπάνω επιχειρήματα έφεραν αποτέλεσμα, εφόσον 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης πείστηκαν να ψηφίσουν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η όποια πέρασε με την άνετη πλειοψηφία των 15 ψήφων υπέρ.

Κύριε Τόκα, είσαι για 8 συνεχή χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης και είναι λογικό να μην γνωρίζεις κάποια θέματα αφού δεν έχεις ασκήσει διοίκηση από θέσεις ευθύνης.

Φρόντισε όμως την επόμενη φορά που θα τοποθετηθείς δημοσίως για κάποιο θέμα που δεν γνωρίζεις καλά, να έχεις ενημερωθεί επαρκώς ώστε να μην εκτίθεσαι στους Δημότες, αναφέροντας ανακρίβειες.

Επίσης σε καλώ να αναθεωρήσεις την στάση σου και να ταχθείς υπέρ του εμβληματικού, αναπτυξιακού έργου της αντικατάστασης των 5.744 παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών από νέα σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, ενός έργου με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους Δημότες της Ερμιονίδας.

Σταμάτα να κάνεις μηδενιστική αντιπολίτευση με στόχο να μην γίνει κανένα έργο.

Πες ναι στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα φέρουν πρόοδο και ευημερία στον τόπο μας.

Με την μέχρι σήμερα στάση σου και τα αστεία επιχειρήματά σου έχεις εκτεθεί, διότι οι Δημότες έχουν γνώση και σωστή πληροφόρηση ώστε να μπορούν να κρίνουν ορθά τον κάθε αιρετό.

Σου δίνεται η ευκαιρία να επανορθώσεις τασσόμενος υπέρ της πρότασής μας και έτσι να μην σου μείνει η ρετσινιά του αντιδραστικού σε ένα καινοτόμο έργο με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους Δημότες.

Έτσι και αλλιώς αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο θα υλοποιηθεί, εφόσον εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από το 60% των Δημοτών της Ερμιονίδας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος