23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 08 Φεβρουαρίου 2023
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος

Κρανίδι, 08.02.2023

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Ερμιονίδας πρόκειται να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και άλλους 77 Δήμους με στόχο τη συνεργασία φορέων με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.

Με το Μνημόνιο τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Αποστολής με στόχο την κλιματική ουδετερότητα.

Οι τομείς συνεργασίας είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:

  • Συνεργασία στο πλαίσιο προς Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης προς Συμφωνίας για προς Πράσινους Δήμους και του Συμφώνου των Δημάρχων.
  • Συνεργασία για την ενσωμάτωση προς τοπικές πολιτικές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες.
  • Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμβολή σε έργα προς Αποστολής των Πόλεων καθώς και συμμετοχή σε προσκλήσεις του Horizon Europe.
  • Ενσωμάτωση και προώθηση στα Σχέδια Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα των αξιών και των αρχών προς πρωτοβουλίας προς ΕΕ για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.
  • Συνεργασία κατά το Σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Ο Δήμος Ερμιονίδας, ανταποκρινόμενος στην τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές συνέπειες θα συμβάλει στην προσπάθεια των πόλεων να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Υπογράφοντας το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Αποστολής με στόχο την κλιματική ουδετερότητα.

Γραφείο Δημάρχου