22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Νέα & Ανακοινώσεις | 17 Δεκεμβρίου 2019
Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας – Ανακοίνωση υπ” αρ. ΣΟΧ 2/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18.12.2019 έως 27.12.2019

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A62%CE%A8%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%9E-%CE%A45%CE%A4%22&page=0