16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Δελτία Τύπου | 03 Νοεμβρίου 2021
Νέο σύστημα υπόγειων κάδων στον Δήμο μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με τη μέθοδο της υπογειoποίησης” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 του “Πράσινου Ταμείου”, ο Δήμος μας υπέγραψε, με την ανάδοχο εταιρεία σχετική σύμβαση με την οποία προβλέπεται η προμήθεια δέκα (10) υπόγειων κάδων οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε κοινόχρηστα σημεία των δημοτικών μας Ενοτήτων, και δύο (2) ειδικών γερανών που θα προσαρμοστούν επί υπάρχοντων  απορριμματοφόρων οχημάτων για την εξασφάλιση της αποκομιδής τους. Η υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τετραμήνου.

 

Το σύστημα των υπόγειων κάδων που θα αποκτήσει ο Δήμος μας – διαδεδομένο στους ΟΤΑ – είναι περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον , λειτουργικά αποτελεσματικό, και συμβάλλει  στον περιορισμό της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα αφού ελαχιστοποιεί αισθητά την διαρροή υγρών. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει οπτική επαφή των δημοτών με τα απορρίμματα και η μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα τους (3κμ έκαστος), έχει ως αποτέλεσμα την λιγότερο συχνή αποκομιδή, με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος λειτουργίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ