14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 07 Φεβρουαρίου 2024
Ο Δήμος Ερμιονίδας εντάχθηκε σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Κρανίδι, 07.02.2024

Δελτίο Τύπου

 Ο Δήμος Ερμιονίδας εντάχθηκε σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέμβασης (Ο.Χ.Ε.)  Επιδαύρου – Ερμιονίδας – Ναυπλίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027, εξασφαλίζοντας έτσι χρηματοδοτήσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία.

Συγκεκριμένα, στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην Ο.Χ.Ε. Επιδαύρου – Ερμιονίδας – Ναυπλίου και ορίστηκαν οι δύο εκπρόσωποί του στην υπό συγκρότηση επταμελή Τοπική Ομάδα Υποστήριξής της.

Τέλος, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, για την έκδοση των αποφάσεων, οι οποίες είναι σχετικές με την οργάνωση της διαβούλευσης, με την συνεργασία του με τους Δημάρχους Ναυπλιέων και Επιδαύρου, με την λειτουργία του εταιρικού σχήματος και με την διαμόρφωση της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. Επιδαύρου – Ερμιονίδας – Ναυπλίου.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επέμβαση (Ο.Χ.Ε.), αποτελεί ένα επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και παρεμβάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και συμβάλλουν στη σύγχρονη εικόνα μιας ζωντανής και βιώσιμης πόλης.

Βασικοί στόχοι του Ε.Π. Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 είναι η ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας καθώς και η αειφόρος ενδογενής και εξωστρεφής ανάπτυξη, με βάση την καινοτομία και τη διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.

Έτσι η Ο.Χ.Ε. Επιδαύρου – Ερμιονίδας – Ναυπλίου στρέφεται ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

  • Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.
  • Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών.
  • Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού εκτός από τις περιοχές Natura 2000.
  • Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων.
  • Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών.
  • Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Επισημαίνεται πως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση κατά 2 κατηγορίες/ κλάσεις και μείωση τουλάχιστον 30% των εκπομπών CO2. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ.
  • Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ.

Γραφείο Δημάρχου