21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 22 Ιουλίου 2022
Ο Δήμος Ερμιονίδας πρωτοπορεί διασφαλίζοντας υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας για τους εργαζομένους του

Κρανίδι, 22.07.2022

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Ερμιονίδας ξεκίνησε από αυτή την εβδομάδα ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εβδομαδιαίου ελέγχου όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που διαθέτει, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η εν λόγω υπηρεσία ανατέθηκε απευθείας σε εξειδικευμένο ιδιώτη µηχανικό επίβλεψης λειτουργίας – συντήρησης, ο οποίος αναλαμβάνει στα 24 οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας, να διεξαγάγει εβδομαδιαίες μετρήσεις ραδιενέργειας, θορύβου υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, υγρασίας, θερμομέτρησης χώρου σημείου δρόσου και θερμοκρασίας υγρού βολβού, θερμοκάμερα υπερύθρων, λουξόμετρο και φωτόμετρο.

Έτσι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής υπηρεσίας είναι το εξής: 

  • Παρακολουθείται από τον µηχανικό επίβλεψης λειτουργίας – συντήρησης η ορθή και ασφαλής λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των Οχηµάτων και των Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου µας, ανά εβδοµάδα και καταγράφεται πάσης φύσεως ζηµιά ή φθορά.
  • Τηρείται βιβλίο συντηρήσεως για κάθε όχημα ή μηχάνημα έργου.
  • Τηρείται γενικό βιβλίο – ηµερολόγιο επισκέψεων επιβλέποντα µηχανικού για υποδείξεις και παρατηρήσεις.
  • Τηρείται τριπλότυπο µπλοκ για την έκδοση του σε καθηµερινή βάση, ώστε να συνοδεύει το όχηµα κατά τη κίνηση του (διαταγή πορείας-δελτίο κίνησης).
  • Τηρείται µητρώο συντηρήσεως, τεχνικού ελέγχου οχηµάτων και μηχανημάτων έργου, καθώς αδειών οδήγησης και κατάλληλων εγγράφων οδηγών και χειριστών.
  • Τηρείται µητρώο µετρήσεων θορύβου, ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ραδιενέργειας για οχήµατα και Μ.Ε.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας γίνεται σήμερα μόνο στον Δήμο Ερμιονίδας και σε κανέναν άλλο Δήμο της χώρας, εξ’ όσων γνωρίζουμε.

Προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ επιβάλλεται πλέον από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ετήσιο κόστος της ανέρχεται στο ποσό των 7.200,00€ συν ΦΠΑ.

Τώρα όσοι συνεχίζουν να  αναπαραγάγουν το παραμυθάκι του «δήθεν χορού» των απευθείας αναθέσεων, καλά θα κάνουν να ρίξουν μια ματιά στην κείμενη νομοθεσία.

Και είναι πολύ υποκριτικό να ενοχλούνται δήθεν από αυτές κάποιοι παλιοί και έμπειροι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν κατ’ επανάληψη στην διάρκεια της θητεία τους.

Οι απευθείας αναθέσεις είναι απολύτως νόμιμες και εξασφαλίζουν μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα στην λειτουργία του Δήμου, εφόσον χρειάζονται πολύ μικρό αριθμό εγγράφων και λιγότερη γραφειοκρατία για να υλοποιηθούν.

Γι’ αυτό ακριβώς και πρόσφατα αυξήθηκε το ανώτατο ποσό της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, έργων και προμηθειών από τα 20.000,00€+ΦΠΑ στα 30.000,00€+ΦΠΑ.

Οι απευθείας αναθέσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια καθημερινά και κατά κόρο από όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας, για ποσά έως 30.000,00€+ΦΠΑ.

Παγίως, όλα τα προηγούμενα χρόνια τις χρησιμοποιούσαν σε καθημερινή βάση όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές του Δήμου Ερμιονίδας, διότι στην πράξη δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες άνω του ποσού των 30.000,00€+ΦΠΑ (π.χ. προμήθεια καυσίμων, προμήθεια μηχανημάτων έργου, ασφαλτοστρώσεις, προμήθεια απορριμματοφόρου, επουλώσεις λάκκων κ.λ.π.), προβλέπεται από το Νόμο και ακολουθείται η διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα έως την ολοκλήρωσή της.

Ο Δήμαρχος,

Γιάννης Γεωργόπουλος