21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 23 Φεβρουαρίου 2022
Ο κ. Λάμπρου παραπληροφορεί συνειδητά τους Δημότες της Ερμιονίδας .

Κρανίδι, 23.02.2022

Ανακοίνωση – Τοποθέτηση

Κύριε Λάμπρου, στο ζήτημα του εμβληματικού, αναπτυξιακού έργου της αντικατάστασης των 5.744 παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, συνεχίζεις συστηματικά να παραπληροφορείς συνειδητά τους Δημότες με ανακρίβειες, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και ψευδή στοιχεία.

Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση το να μην γνωρίζεις την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, εφόσον είσαι 24 συνεχή χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, εκ των οποίων τα 12 έχεις διοικήσει τον Δήμο από σοβαρές θέσεις ευθύνης.

Και εάν δεν την γνώριζες, γιατί πριν τοποθετηθείς δημοσίως για το θέμα και εκτεθείς ανεπανόρθωτα στους Δημότες δεν φρόντισες να ενημερωθείς επαρκώς;

Για να ενημερωθείς λοιπόν σωστά εσύ αλλά και οι Δημότες, οι οποίοι έχουν πλέον πολλές απορίες εξαιτίας της  παραπληροφόρησης της αντιπολίτευσης, θα παραθέσω με τη σειρά ένα προς ένα όλα τα απαιτούμενα, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, βήματα που ήδη έχουν γίνει και που απομένουν να γίνουν προκειμένου να εκτελεστεί το εν λόγω έργο.

Βήμα 1ο: Ο Δήμος Ερμιονίδας ανέθεσε σε μελετητικό γραφείο την εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του, από νέα σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής.

Η σύμβαση της μελέτης ύψους 23.808€ με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 3/11/2020 με αριθμ πρωτ. 10112 και μέσα σε λίγους μήνες, στις αρχές του 2021, είχε ολοκληρωθεί με πλήρη καταγραφή και ψηφιοποίηση συντεταγμένων των 5.744 παλαιών δημοτικών φωτιστικών, με αναλυτικά στοιχεία για τη σχέση κόστους – οφέλους και με διεξοδική ανάλυση του τεράστιου οικονομικού και  περιβαλλοντικού οφέλους.

Τον Μάρτιο του 2021 ενημέρωσα κατ’ ιδίαν εσένα και τον κ. Τόκα για όλες τις παραμέτρους του έργου και σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους πρέπει ο Δήμος Ερμιονίδας να προχωρήσει σε χρηματοδότησή του έργου μέσω δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και όχι μέσω ΣΔΙΤ και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).  

Και όπως γνωρίζεις πολύ καλά σε αντίστοιχο έργο αντικατάστασης των παλαιών δημοτικών φωτιστικών από νέα σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια με την ίδια ακριβώς διαδικασία αρκετοί Δήμοι της Ελλάδας, χρηματοδοτούμενοι μέσω δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μάλιστα το θέμα της μελέτης και της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 7 Απριλίου του 2021 εξεδόθη ανακοίνωση – δελτίο τύπου από τον Δήμο Ερμιονίδας, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημότες της Ερμιονίδας.

Επίσης έπειτα από λίγους μήνες έγινε ενημέρωση για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο από ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π., ο οποίος απάντησε σε κάθε ερώτηση που του έγινε και έλυσε όλες τις απορίες των Δημοτικών Συμβούλων, εξηγώντας με σαφήνεια το πολλαπλό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος του έργου με χρηματοδότησή του μέσω δανεισμού από το ΤΠΔ.

Βήμα 2οΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας στις 4/02/2022 με την υπ’ αριθμ. 23/2022 απόφασή της ενέκρινε την μελέτη Τ.Ε. 001/04/014/2022 για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Ερμιονίδας και διαπίστωσε την ανάγκη χρηματοδότησης με δανεισμό με για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Βήμα 3ο: Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήρθε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/02/2022.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής πέρασε με άνετη πλειοψηφία 15 ψήφων υπέρ, 11 κατά και ενός απόντα, και υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπ’ αριθμ. 23/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση της μελέτης Τ.Ε. 001/04/014/2022 για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Ερμιονίδας και την διαπίστωση της ανάγκης χρηματοδότησης με δανεισμό με για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Το βήμα αυτό ενώ απαιτεί την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τους 14 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, πήρε 15 θετικές ψήφους, δηλαδή και μια επιπλέον.

Εδώ έχουμε μόνο ένα μέρος, δηλαδή τον Δήμο Ερμιονίδας ο οποίος αποφασίζει την αναγκαιότητα του έργου και την χρηματοδότησή του μέσω δανεισμού.

Δεν υπάρχουν δύο μέρη για να “συν – ομολογήσουν” κάτι.

Βήμα 4ο: Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας με έγγραφη πρόσκληση θα ζητήσει την αποστολή προσφορών για την χρηματοδότηση του έργου, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν παραρτήματα στον Δήμο Ερμιονίδας και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βήμα 5ο: Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από την αποστολή των προσφορών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε επόμενη συνεδρίαση της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. ιβ του Ν. 3852/10, θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της πιο συμφέρουσας προσφοράς και των όρων της καθώς και τη συνομολόγηση δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Και αυτό διότι σαφέστατα το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στην παράγραφο ιβ, ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή “Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο“.

Το πιθανότερο είναι, όπως έχει δείξει η εμπειρία από ανάλογα έργα σε άλλους Δήμους της Ελλάδας, ότι την πιο συμφέρουσα προσφορά θα αποστείλει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βήμα 6ο: Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να αποδεχτεί και να εγκρίνει την πιο συμφέρουσα προσφορά και των όρων της, καθώς και τη συνομολόγηση δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Το βήμα αυτό ενώ απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τους 18 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους.

Και αυτό διότι το άρθρο 176 του Ν. 3463/2006  παρ. 4 αναφέρει πως: “για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του“.

Σε αυτό το βήμα έχουμε δύο μέρη, από τη μία τον Δήμο Ερμιονίδας και από την άλλη το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την πιο συμφέρουσα προσφορά, τα οποία “συν – ομολογούν” την λήψη ενός δανείου.

Όταν λοιπόν φθάσουμε σε αυτό το βήμα, ελπίζω από τα επιχειρήματά μου και από το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται αυτή την περίοδο, να έχουν πειστεί και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας μαγνητικής επαγωγής, μέσω δανεισμού από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εξάλλου ήδη έχουν πειστεί 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και έχουν ψηφίσει υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και δεν είναι  καθόλου απίθανο να πειστούν και άλλοι.

Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος θα κριθεί από τους Δημότες της Ερμιονίδας από την στάση που θα κρατήσει και από τις πράξεις του.

Βήμα 7ο: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την έγκριση του δανεισμού.

Βήμα 8ο: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή των όρων δανεισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Βήμα 9ο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπής για την αποδοχή των όρων δανεισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Βήμα 10ο: Εγγραφή με αναμόρφωση Εσόδων – Δαπανών στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερμιονίδας.

Βήμα 11ο: Δημοπράτηση του έργου με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Σε αυτόν τον μειοδοτικό διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες από την Ελλάδα και από όλα τα κράτη του κόσμου. Και εκεί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την  πιθανότητα ο ανάδοχος να δώσει μεγάλη έκπτωση, π.χ. της τάξεως του 40%, και έτσι το ποσό του απαιτούμενου δανείου που θα χρειαστεί να λάβει ο  Δήμος Ερμιονίδας να είναι τελικά μικρότερο του 1.500.000,00€.

Βήμα 12ο: Με την ανακήρυξη του αναδόχου ο Δήμος Ερμιονίδας αποστέλλει τον διαγωνισμό για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Βήμα 13ο: Μετά την έγκριση του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Δήμος Ερμιονίδας υπογράφει την δανειακή σύμβαση με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και την αποστέλλει σε αυτό.

Βήμα 14ο: Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει την δανειακή σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Βήμα 15ο: Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αφού πάρει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογράφει την δανειακή σύμβαση.

 

Ήδη λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα τρία απαιτούμενα βήματα και προχωράμε άμεσα στα υπόλοιπα.

Θεωρούμε θετική την αλλαγή στάσης της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και ενάμιση χρόνο έλεγε όχι στο έργο, προβάλλοντας φαιδρά επιχειρήματα.

Προχθές όμως κύριε Λάμπρου, στις 18/2/2022 ακριβώς την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλαξες στάση και μας είπες ότι είναι αναγκαίο να γίνει αυτό το έργο αλλά με άλλο τρόπο, μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιώτη) και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). 

Μας κατέθεσες μάλιστα και μια μελέτη πυροτέχνημα, η οποία δεν ήταν καν μελέτη, δεν εκπονήθηκε από κάποιο μελετητικό γραφείο, αλλά ήταν προσφορά από μια ιδιωτική εταιρεία που υλοποιεί ανάλογα έργα μέσω ΣΕΑ.

Η εταιρεία αυτή, προκειμένου να παρουσιάσει μια πιο συμφέρουσα προσφορά από αυτή της Δημοτικής Αρχής, στηρίχθηκε καταφανέστατα σε ψευδή στοιχεία και παραποίησε τα υπάρχοντα.

Με επιχειρήματα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, σου απέδειξα ότι η πρότασή σου είναι ακριβότερη τουλάχιστον κατά 320.000,00€ από αυτή που υπερψηφίστηκε και δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν άλλο Δήμο της Ελλάδας από αυτή την εταιρεία.

Στο πελατολόγιό της αναφέρει μόνο τους Δήμους Άστρους και Αμφιλοχίας, με τους οποίους επικοινώνησα και μου είπαν ότι δεν έχουν υλοποιήσει κανένα έργο με την εν λόγω εταιρεία και ούτε την γνωρίζουν.

Επίσης σου επισήμανα τα μεγάλα μειονεκτήματα των ΣΕΑ, εξαιτίας των οποίων ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα τις έχουν επιλέξει:

α). Τη Σύμβαση Μεσεγγύησης που θα συναφθεί μεταξύ του Μεσεγγυούχου Πιστωτικού Ιδρύματος, του Δήμου και του Αναδόχου για την δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account) στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των Εκχωρούμενων Απαιτήσεων, το οποίο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μεσεγγύησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης.

β). Τη Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων που θα συναφθεί από τον Ανάδοχο και το Δήμο, με την οποία θα εκχωρηθούν τα Ανταποδοτικά τέλη μέχρι το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.

γ). Μέχρι να τελειώσει μία σύμβαση ΣΕΑ όλος ο εξοπλισμός του έργου ανήκει στον ανάδοχο και όχι στον Δήμο.

δ). Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου.

ε). Εκχώρηση των ανταποδοτικών τελών από τον Δήμο στον Ανάδοχο. Δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος κάθε μήνα θα πληρώνει την δόση στον ανάδοχο αντί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

στ). Η επίβλεψη του έργου δεν γίνεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), αλλά από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από  έναν υπάλληλο του Δήμου, έναν εκπρόσωπο του Αναδόχου και έναν Τεχνικό Σύμβουλο του έργου, ο οποίος θα πληρώνεται με 20.000,00€ το χρόνο για 12 χρόνια, οπότε προβλέπεται να λήξει η σύμβαση του έργου.

ζ). Η τιμή ανά φωτιστικό είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την πρόταση που υπερψηφίστηκε.

η). Μια σύμβαση ΣΕΑ θα αποκλείσει τον Δήμο Ερμιονίδας από τα οφέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, όπου γειτονικοί Δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα κοινό αιολικό ή φωτοβολταϊκό πάρκο και μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να  εξασφαλίσουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται εντελώς δωρεάν. Η δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας είναι το επόμενο βήμα στο οποίο προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος Ερμιονίδας.

Το κακό για σένα κύριε Λάμπρου είναι ότι συνεχίζεις να μην ακούς τις συμβουλές μου, με αποτέλεσμα να βαδίζεις ολοταχώς προς τον γκρεμό. Εκεί όπου σε οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια οι όψιμοι συμβουλάτορες και συγγραφείς των κειμένων σου.

Συνεχίζεις απτόητος την παλαιοκομματική τακτική της λάσπης στον ανεμιστήρα, μιλώντας τώρα για «καταχρηστικό» δάνειο μέσα σε εισαγωγικά.

Εάν ισχυρίζεσαι ότι το συγκεκριμένο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι «καταχρηστικό», τότε βγάλε τα εισαγωγικά από τη λέξη και εξήγησέ μας τι σημαίνει καταχρηστικό.

Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε προκάλεσα να ανέβεις στο βήμα και με στοιχεία να μας αποδείξεις γιατί το συγκεκριμένο δάνειο είναι ύποπτο και καταχρηστικό και εσύ κατάπιες τη γλώσσα σου.

Πως είναι καταχρηστικό ένα δάνειο για το έργο της  αντικατάστασης 5.744 παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών του Δήμου Ερμιονίδας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, με τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγάλη μείωση εκπομπών CO2, όταν αντίστοιχα δάνεια έχουν πάρει εδώ και χρόνια πάνω από 70 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα;

Μάλιστα η δανειακή σύμβαση και η εκτέλεση του έργου σε όλα τα στάδιά του ελέγχονται από το ΚΑΠΕ.

Το ΚΑΠΕ, ενεργώντας στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά το ΤΠΔ στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος  “Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού”.

Πριν την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, το ΚΑΠΕ καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραμμα μετρήσεων, τόσο των ηλεκτρικών μεγεθών σε δείγματα φωτιστικών σωμάτων που επιλέγονται από την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και των φωτοτεχνικών μεγεθών στο οδόστρωμα.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, το ΚΑΠΕ  εξακριβώνει σε ετήσια βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του οδοφωτισμού των ΟΤΑ.

Το ΤΠΔ δίνει δάνεια μόνο για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού και όχι για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης ή οδοποιίας και προφανώς έως ότου υποβάλλει ο Δήμος Ερμιονίδας το αίτημα δανεισμού, θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως σε ενημέρωσα πρόσφατα.

Μιλάς για φωτογραφικό διαγωνισμό που δήθεν φωτογραφίζει 2 – 3 μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής και «απιστία», (πάλι μέσα σε εισαγωγικά), στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου.

Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο, όταν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς των άλλων Δήμων της χώρας που υλοποίησαν το ίδιο έργο συμμετείχαν δεκάδες εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό;

Τάσο, έχεις επαφή και επικοινωνία με συγκεκριμένες εταιρείες ή αναφέρεις με επιπολαιότητα λόγια του αέρα χωρίς στοιχεία, πετώντας δίχως κανέναν ενδοιασμό την λάσπη στον αέρα και όπου αυτή κολλήσει;

Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες και προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου, ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει από έναν διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και πέραν της αντικατάστασης θα είναι υποχρεωμένος επί 10 χρόνια να αναλάβει την συντήρηση των νέων λαμπτήρων.

Οι όροι της διακήρυξης ενός τέτοιου διαγωνισμού ελέγχονται επανειλημμένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως σε ενημέρωσα παραπάνω και είναι αδύνατον να είναι φωτογραφικοί.

Τώρα πως σε όλη αυτή την διαδικασία, κύριε Λάμπρου, βλέπεις «καταχρηστικό» δάνειο, «απιστία» στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου και φωτογραφικούς διαγωνισμούς είναι απορίας άξιο!!!

Κόψε λοιπόν τα παραμύθια και τη λάσπη στον ανεμιστήρα και σύνελθε, γιατί συνεχίζεις να εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα στα μάτια των Δημοτών και των Δημοτικών Συμβούλων.

Κύριε Λάμπρου, ενώ εγώ σου παραθέτω αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, μελέτες και παραδείγματα με αποδείξεις, εσύ αναφέρεις αερολογίες, ψεύδη και λασπολογείς ασύστολα χωρίς καμία ντροπή, διότι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να μη γίνει το συγκεκριμένο έργο, αλλά και κανένα άλλο έργο.

Πρόσεξε μην είναι πολύ αργά για σένα όταν καταλάβεις ότι ακολουθείς μια αυτοκαταστροφική τακτική, διότι οι Δημότες της Ερμιονίδας έχουν και γνώση και κρίση.

Εγώ και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε τον καθημερινό μας αγώνα ώστε να εφαρμόσουμε με συνέπεια τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, που μοναδικό στόχο έχουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ερμιονίδας και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Δημοτών της.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος