22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Δελτία Τύπου | 14 Μαρτίου 2024
Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία παραρτήματος του Κτηματολογίου Ναυπλίου στο Κρανίδι

Κρανίδι, 14.03.2024

Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην οποία ενέκρινε ομόφωνα το Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος, το οποίο εδρεύει στο Κρανίδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5/ Τεύχος Α’/17.01.2018) τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας καταργούνται, όπως ορίζει η παρ. 7, γεγονός που επιφέρει πολλά προβλήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες και δημότες του Δήμου μας, καθώς η χιλιομετρική απόσταση Κρανιδίου – Ναυπλίου είναι 70 χλμ. και μάλιστα πρόκειται για ορεινό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσα να δημιουργεί ανασφάλεια στους δημότες μας που θα πρέπει να διανύουν σε τακτική βάση περίπου 140 χλμ. για να εξυπηρετηθούν.

Η Δημοτική αρχή ενήργησε άμεσα, διαβιβάζοντας το εν λόγω ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία, στους εμπλεκόμενους φορείς και στους Βουλευτές Αργολίδας, οι οποίοι με επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων ανέδειξαν το θέμα.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, κ. Ι. Γεωργόπουλος, είναι σε στενή επικοινωνία με τον κυβερνητικό Βουλευτή Αργολίδας, κ. Γ. Ανδριανό, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το θέμα και προσπαθούν από κοινού για την καλύτερη δυνατή λύση, όπως να δημιουργηθεί παράρτημα του Κτηματολογίου Ναυπλίου Α.Ε. στο Κρανίδι.

Επισημαίνεται ότι, σήμερα 14 Μαρτίου 2024, στάλθηκε εκ νέου έγγραφο προς τα αρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, στο οποίο αιτούμαστε την παράταση της λειτουργίας του άμισθου υποθηκοφυλακείου Μάσσητος για ένα μήνα, προκειμένου να γίνουν όλες οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Κτηματολογίου Ναυπλίου στο Κρανίδι.

Γραφείο Δημάρχου

2177 Παράταση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος