20 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Αναβαθμίστηκε το Ειρηνοδικείο Μάσσητος Κρανιδίου σε Περιφερειακό Πρωτοδικείο
Νέα & Ανακοινώσεις | 18 Φεβρουαρίου 2021
Ολοκλήρωση και κατάθεση πρότασης, στην πρόσκληση ΑΤ09, του χρηματοδοτικού προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Κρανίδι , 18/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση και κατάθεση της πρότασής μας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, στην πρόσκληση ΑΤ09, στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική βοήθεια»  με τίτλο : «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με Α.Δ.Α. : Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 2903/17-02-2021.

Συγκεκριμένα η πρότασή μας, έχει δύο σκέλη :

α) «Ακτοπροστασία παραλιακού μετώπου Δήμου Ερμιονίδας»

Μέσα από την πρότασή μας αυτή, ζητάμε να χρηματοδοτηθούν & να εκπονηθούν μια σειρά από μελέτες διαφόρων κατηγοριών, (μελέτες λιμενικών έργων, τεχνικά, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφικές – βυθομετρικές, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες) αναγκαίες ώστε να καταδειχθούν και να ωριμάσουν τα κατάλληλα έργα με σκοπό την προστασία των ακτών από την διάβρωση. Φαινόμενα διάβρωσης έχουν εμφανιστεί με πολύ έντονα και επικίνδυνα αποτελέσματα σχεδόν σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ερμιονίδας   

Στην ακόλουθη εικόνα, εμφανίζονται όλες οι εξεταζόμενες θέσεις : 

β) Αναβάθμιση Υποδομών  Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ερμιονίδας

Μέσα από την πρότασή μας αυτή, ζητάμε να χρηματοδοτηθούν & να εκπονηθούν μια σειρά από μελέτες διαφόρων κατηγοριών, για την αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στις Δ.Ε. Κρανιδίου και Ερμιόνης, Επανασχεδιασμός για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Μονάδων

Αντικατάσταση Η/Μ και λοιπού παρωχημένου εξοπλισμού, αξιολογώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μελετών που απαιτούνται (τοπογραφικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, Η/Μ, Στατικές, Χημικοτεχνικές) για την υλοποίηση των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων των κοινοτήτων Ηλιοκάστρου, Διδύμων και Φούρνων.

Η πρόταση αυτή είναι η δεύτερη που κατατίθεται από μια σειρά προτάσεων χρηματοδότησης που από κοινού προετοιμάζουν η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε , υπό τον συντονισμό του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος