23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 28 Απριλίου 2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΦΗΟ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ_ΩΝΤΗΩΡΡ-Ε7Λ

ΣΦΗΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΛΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ_ΚΗΜΔΗΣ

52 AOE ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.

ΤΕΥΔ ΣΦΗΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ