24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Δημοτικό Συμβούλιο | 02 Απριλίου 2020
Παράταση προθεσμίας οφειλών

Αρ. πρωτ.: 2762

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των πολιτών και επιχειρήσεων στην αποπληρωμή πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Δήμο Ερμιονίδας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παρατείνεται έως 31.05.2020, η προθεσμία πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο Ερμιονίδας, χωρίς προσαυξήσεις και καμία άλλη επιβάρυνση.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος