31 Μαρτίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 4η/2023 Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Δημοτικό Συμβούλιο | 02 Απριλίου 2020
Παράταση προθεσμίας οφειλών

Αρ. πρωτ.: 2762

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των πολιτών και επιχειρήσεων στην αποπληρωμή πάσης φύσεως οφειλών τους προς τον Δήμο Ερμιονίδας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παρατείνεται έως 31.05.2020, η προθεσμία πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο Ερμιονίδας, χωρίς προσαυξήσεις και καμία άλλη επιβάρυνση.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος