22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Δελτία Τύπου | 08 Φεβρουαρίου 2019
Παιδικοί Σταθμοί Κρανιδίου – Ερμιόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Το Νομικό Πρόσωπο αφού έλαβε υπόψη του:

Α) Το ΠΔ 99/28-9-2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δήμων ή υπηρεσίας Δήμου ΦΕΚ 141/2017 τεύχος Α’.

Β) Την αρ.πρωτ. 34200/11-10-2017εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικού Δ/νση Οργάνωσης για τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός του Νομικών Προσώπων των Δήμων.»

Γ) Την αριθμ. 41087/2-12-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/2017 τεύχος Β) Πρότυπος  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δ) Την αριθμ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017 απόφαση Υπουργείου Υγείας «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους Δημοσίους και Ιδιωτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.» (ΦΕΚ 3758/2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’).

Ε) Την αριθμ. Υ1/Γ. Π. οικ. 15903/17-2-2014 Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας με θέμα Κανόνες Υγιεινής για την πρόσληψη μετάδοση λοιμόξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.»

Πρoέβη στην άμεση υλοποίηση των παρακάτω αναφερόμενων ενεργειών προς πλήρη εναρμόνιση με τα προαναφερόμενα.

Συγκεκριμένα:

 1. Εξεδόθη σύννομη αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών.
 2. Κατασκευή Παιδικών Χαρών στους Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με την Νομοθεσία και Πιστοποίηση αυτών.
 3. Προμήθεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική απόφαση ως επίσης και κανόνων υγιεινής, ασφάλειας των Τροφίμων.
 4. Σύναψη σύμβασης με τεχνική εταιρία για μυοκτονία –  απεντόμωση σε όλους τος χώρους των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου, Ερμιόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Σύνταξη μελετών από τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση κουζίνας, εξοπλισμός, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευση, πλήρης αποκατάσταση δικτύου θέρμανσης κ.λ.π. οι οποίες προωθήθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση και άμεση υλοποίηση σύμφωνα με την αριθμ. 31630/2018 πρόσκληση
 6. Δημιουργία δωματίου ύπνου στο Παιδικό Σταθμό Κρανιδίου με πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές.
 7. Τοποθέτηση air- condition σε όλους τους χώρους για συμπλήρωση της κεντρικής θέρμανσης.
 8. Αντικατάσταση μοκετών στις αίθουσες εκπαίδευσης.
 9. Βάψιμο των μεταλλικών κατασκευών.
 10. Έχει διατυπωθεί αίτημα κατασκευής πεζογέφυρας για την είσοδο των παιδιών από την κεντρική πόρτα του του Παιδικού Σταθμού Κρανιδίου λόγω της κατωφέρειας που παρουσιάζει η είσοδος από την καγκελόπορτας.
 11. Έχουμε συστήσει επιστημονική ομάδα από παιδίατρο και ψυχολόγο η οποία συμπληρώνει το έργο της διαμόρφωσης, προσαρμογής, ανάπτυξης δεξιοτήτων στα παιδιά μας. Επίσης ο Δήμος έχει φροντίσει την απασχόληση ενός γυμναστή Π.Φ.Α. για τη εκγύμναση και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών δύο φορές την εβδομάδα.
 12. Οι παιδικοί σταθμοί είναι πλήρως οργανωμένοι από  απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο Κρανίδι διαθέτουμε τέσσερις (4) βρεφονηπιοκόμους δεδομένου ότι λειτουργεί ως ολοήμερο και δύο (2) στην Ερμιόνη το οποίο λειτουργεί σε ένα τμήμα μέχρι τις 13:30.

Σύντομα έχει προγραμματιστεί και η διάθεση εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μήτσου Κυριακή