06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Οκτωβρίου 2019
Πελοπόννησος ΕΧΡΟ (13-17 Νοεμβρίου 2019, ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης)

350x250

Για περαιτέρω πληροφορίες:  www.peloponnisosexpo.gr