29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα & Ανακοινώσεις | 27 Ιουλίου 2022
Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ1/2022 – ΚΔΑΠ

6ΙΓΔΟΛΤΞ-ΑΞΨ

9Β5ΘΟΛΤΞ-ΝΡΔ

9ΞΜ5ΟΛΤΞ-ΟΑ8 (1)

96Ψ7ΟΛΤΞ-ΚΤΩ