18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 03 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Σας παρουσιάζουμε το καταξιωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Σας παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε όσους κρίνετε ότι ενδεχομένως ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους με ισχυρά πλεονεκτήματα γνώσης σε μία υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Μάνος Παπάζογλου

Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδημαϊκός συντονιστής ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

(έδρα Κόρινθος)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

«Ένα καταξιωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει νέες γνώσεις και ισχυρά πλεονεκτήματα για τη δυναμική εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

(43,5% και 32,6% των αποφοίτων μας αντιστοίχως)»

Καθηγητές με αναγνωρισμένο διεθνές προφίλ και δυναμική δραστηριότητα (σπουδές, έρευνα, διδασκαλία).

Πρόγραμμα σπουδών στηριγμένο σε διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, διεπιστημονικότητα και ζητήματα αιχμής (Δημόσιες Πολιτικές, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις).

Δυνατότητα δωδεκάμηνης ολοκλήρωσης των σπουδών με ωράριο που εξυπηρετεί εργαζόμενους (Τετάρτη απόγευμα, Σάββατο πρωί).

(http://laek.oaed.gr).

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ακαδημαϊκούς και διοικητικούς πόρους και επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση τμήματος των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

Με εύκολη πρόσβαση σε 50΄από την Αθήνα (με χρήση προαστιακού ή οδικώς)

pedis.uop.gr/?page_id=1212