16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 20 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Χορήγησης (304) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και (33) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την με υπ΄ αρ. 51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΚΡΓ) Προκήρυξη, προκηρύσσει τριακόσιες τέσσερις (304) νέες άδειες πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τριάντα τρία (33) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου. Η εν λόγω προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, και στο σύνδεσμο https://www.ppel.gov.gr/prokirixi-chorigisis-304-neon-adion-politon-sto-planodio-emporio-me-to-antisticho-dikeoma-planodias-drastiriopiisis-stin-periferia-peloponnisou/ καθώς και στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) https://openmarket.mindev.gov.gr/

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων θα ξεκινήσει από 17-02-2023 με καταληκτική ημερομηνία 18-04-2023.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την ανωτέρω προκήρυξη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δημότες σας.

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας

Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης

98ΣΙ7Λ1-ΚΡΓ