01 Ιουνίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:PORTO HELI Night Run 2023
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με την μέθοδο της Υπογειοποίησης”

ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΨΩ5ΓΩΡΡ-1ΩΘ

83 Απόφαση_ΩΣΜ9ΩΡΡ-Τ7Χ

ΤΕΥΔ (1)

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2