21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με την μέθοδο της Υπογειοποίησης”

ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΨΩ5ΓΩΡΡ-1ΩΘ

83 Απόφαση_ΩΣΜ9ΩΡΡ-Τ7Χ

ΤΕΥΔ (1)

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2