08 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων»
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με την μέθοδο της Υπογειοποίησης”

ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΨΩ5ΓΩΡΡ-1ΩΘ

83 Απόφαση_ΩΣΜ9ΩΡΡ-Τ7Χ

ΤΕΥΔ (1)

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2