30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με την μέθοδο της Υπογειοποίησης”

ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΨΩ5ΓΩΡΡ-1ΩΘ

83 Απόφαση_ΩΣΜ9ΩΡΡ-Τ7Χ

ΤΕΥΔ (1)

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2