25 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Η βία κατά των γυναικών συνιστά επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με την μέθοδο της Υπογειοποίησης”

ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΨΩ5ΓΩΡΡ-1ΩΘ

83 Απόφαση_ΩΣΜ9ΩΡΡ-Τ7Χ

ΤΕΥΔ (1)

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2