14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 11 Σεπτεμβρίου 2018
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: “Οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη & διοίκηση λιμένων”

1. Προκήρυξη

http://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/08/%CE%A0%CE%9C%CE%A3-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CC%81%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CC%81%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CC%81%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CC%81%CE%BD%CF%89%CE%BD.pdf

2. Αίτηση εγγραφής

http://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/08/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%CE%A3-1-004.pdf

3. Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

http://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/08/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf