19 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:EUROPEAN MOBILITY WEEK 16-22 SEPTEMBER 2022 – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Νέα & Ανακοινώσεις | 21 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017″

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017, προϋπολογισμού 51.894,00 ευρώ

1

2

Τα έγγραφα της σύμβασης (ΠΛΗΡΗ ΤΕΥΧΗ) βρίσκονται στη https://cloudup.com/cV49XxNlmXw

Το κείμενο του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται στη https://cloudup.com/cYHmzAlbJIH