18 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 24 Φεβρουαρίου 2022
Προς αποφυγή της παραπληροφόρησης των δημοτών.

Κρανίδι, 24.02.2022

Ανακοίνωση

Κύριε Λάμπρου, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6ΤΕΗΩΡΡ-ΧΤΝ, η υπ’ αριθ. 44/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 23/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με α. Έγκριση της μελέτης Τ.Ε. 001/04-01-2022 για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας, και β. Διαπίστωση της ανάγκης χρηματοδότησης με δανεισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας».

Προς αποφυγή της συνεχιζόμενης παραπληροφόρησης των δημοτών, από την πλευρά σας, σε συνέχεια του από 23.02.2022 Δελτίου Τύπου της παράταξής σας, για να λάμψει η αλήθεια, σας προκαλώ να προβείτε στην προσβολή της ως άνω απόφασης ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Οργάνων, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η Πρόεδρος  του Δ.Σ.

Ελένη Γκαμίλη – Σιάννα