30 Μαΐου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 17η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.
Δημοτικό Συμβούλιο | 24 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση – 11η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας.

4899 πρόσκληση 11ης τακτικής Συνεδρίασης 2022