25 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Η βία κατά των γυναικών συνιστά επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Συνεδριάσεις | 17 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση – 14η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

220616_ΑΠ0992_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΕΡ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ