06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Δημοτικό Συμβούλιο | 16 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση -14ης2022 έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ

14η Πρόσκληση Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου