16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Δημοτικό Συμβούλιο | 11 Δεκεμβρίου 2017
Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 11.12.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 11733

 Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
  3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 205/2017 (ΑΔΑ: 6Μ1ΙΩΡΡ-2ΘΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017», λόγω εσφαλμένων εγγραφών στους κ.α. Εσόδων
  4. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2018
  5. Έγκριση της υπ’ αρ. 65/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΤΩΡΡ-ΘΘΙ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2016»
  6. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΘΩΡΡ-ΜΥΤ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση της Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ