18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 10 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

5637 Πρόσκληση 19ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής