18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 14 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσκληση – 1η/2023 Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή

1214 πρόσκληση 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023