27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση_2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου
Συνεδριάσεις | 14 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση – 20η Τακτική Συνεδρίαση του ∆.Σ. της A/θμιας Σχολικής Επιτροπής

20η Πρόσκληση 2023