29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεδριάσεις | 30 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση – 23η/2022 Ειδική Συνεδρίαση και 24η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

220929- ΑΠ1595_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ

220929- ΑΠ1596_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ