08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Συνεδριάσεις | 13 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση – 25η/2022 Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

221013-ΑΠ1672-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ