18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 13 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση – 25η/2022 Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

221013-ΑΠ1672-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ