18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 18 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση – 26η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11200 Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης 2023