08 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 8η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Συνεδριάσεις | 20 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση – 27η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

221020- ΑΠ1714_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ