22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 04 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση – 28η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

221104- ΑΠ1853_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ