15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδριάσεις | 17 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση – 28η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

231116- Σ28- ΑΠ1744_ Σ28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ