22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 16 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η/2024 Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θερμησίας

Πρόσκλησης για Συμβούλιο στις Δημοτικές Κοινότητες (1)