20 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024
Συνεδριάσεις | 19 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση – 31η και 32η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

221216_ΑΠ2126_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

221216_ΑΠ2127_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ