02 Φεβρουαρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 2η/2023 Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Συνεδριάσεις | 15 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση – 3η/2022 Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4619 Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης 2022