16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Συνεδριάσεις | 26 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση – 3η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

230126- ΑΠ0153-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΕΡ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ