18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 23 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσκληση-3η/2023 Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Γ. & Ε. ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Πρόσκληση3η Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Γ. & Ε. ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ