18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 10 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θερμησίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (39)