21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Δημοτικό Συμβούλιο | 19 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση 6ης/2020 συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 23.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Η λήψη των αποφάσεων στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 1. α) Αποδοχή πίστωσης για προμήθειες υλικού, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
  απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέσων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και β) αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2020.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ερμιονίδας ως μελών της Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και
  Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΩ4ΩΡΡ-ΕΑ4) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
  Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών οφειλών στο πλαίσιο διακανονισμών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. από το Δήμο Ερμιονίδας
  για τη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης»
 4. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών Ν. 4412/2016
 5. Ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στο Κρανίδι
 6. Ορισμός δικηγόρων

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

Πίνακας αποδεκτών

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία – Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Αριστείδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 3. ΔΑΓΡΕΣ Ιωάννης – Γραμματέας Δ.Σ.
 4. ΜΕΡΤΥΡΗΣ Ιωσήφ
 5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
 6. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Εμμανουήλ
 7. ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ Σπυρίδων
 8. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ Δαμιανός
 9. ΜΠΙΜΠΑΣ Αριστείδης
 10. ΤΣΕΓΚΗΣ Γεώργιος
 11. ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ Ελένη
 12. ΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος
 13. ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης
 14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης
 15. ΦΩΣΤΙΝΗ – ΠΟΥΛΗ Καλλιόπη
 16. ΔΡΟΥΖΑΣ Χρήστος
 17. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος
 18. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 19. ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ Άννα
 20. ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος
 21. ΓΟΥΤΟΣ Λάζαρος
 22. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης
 23. ΛΟΥΜΗ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
 24. ΦΛΩΡΗΣ Εμμανουήλ
 25. ΜΙΖΗΣ Δημήτριος
 26. ΤΟΚΑΣ Αναστάσιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ

ΠΡΟΣΙΛΗ Ελένη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΓΑΝΩΣΗΣ Ιωσήφ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ Ηλίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΚΟΥΤΣΗ Ευαγγελία