23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 12 Απριλίου 2018
Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 12.04.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 2219

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 16.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 2/2018 μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολείων 2018»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή δημοτικής οδού στα Μαντράκια Ερμιόνης»
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή και επισκευή τοιχίων αντιστήριξης» (αρ. μελέτης 14/2017)
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων 2017»
 5. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Ι – Μηχανήματα έργου
 6. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ – Σχολικά κτήρια
 7. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙΙ – Παιδικές χαρές
 8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 135/2016 (ΑΔΑ: Ψ69ΙΩΡΡ-1ΨΠ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: ««Αίτηση αποδοχής της συμβολαιογραφικής πράξης ανάκλησης παλαιότερης πράξης περί παραχωρήσεως κοινοχρήστων χώρων (με αρ. πρωτ.: 5332/17.06.2016) του ΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2018 (ΑΔΑ: 64ΣΒΩΡΡ-3ΓΘ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποζημίωση χρηστών υπηρεσιών αθλητισμού»
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη»
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδος οικ. έτους 2018
 12. Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (δίμηνη απασχόληση)
 13. Σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2018 (ΑΔΑ: ΨΑΥΖΟΡ3Θ-ΝΥ8) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με θέμα: «Καθορισμός δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς αγωγό αποχέτευσης»
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 60/2018 (ΑΔΑ: 69ΝΚΟΡ3Θ-Η38) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με χρέωση τελών παραλαβής λυματολάσπης των ξενοδοχειακών μονάδων»
 16. Μίσθωση χώρου ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» στη Δ.Κ. Ερμιόνης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ