08 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 12 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. αυτοκινήτων – Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας

20210709151117_001_5209_09-07-2021_62434