22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 29 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Hλιοκάστρου

Πρόσκλησης για Συμβούλιο στις Δημοτικές Κοινότητες (3)