22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 19 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση για ειδική δίμηνη συνεδρίαση λογοδοσίας Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

1412 Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ