22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 01 Απριλίου 2024
Πρόσκληση για την 10η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής

2737 Πρόσκληση 10ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής _οε