18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 20 Μαΐου 2024
Πρόσκληση για την 16η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

4726 Πρόσκληση 16ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής