22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 08 Μαρτίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ