22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 04 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση για την 5η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

1788 Πρόσκληση 5ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (1)